Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Giấy mời
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 124/GM-UBND
Ngày ban hành: 11/08/2020
Người ký: Phạm Thành Hưng
Ngày hiệu lực: 11/08/2020
UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trục tuyến với Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố để nghe Sở TT&TT tỉnh báo cáo Đề án tổng thể về phát triển CNTT, xây dụng Chính quyền số giai đoạn 2021-20
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:GIẤY MỜI SỐ 124.pdf[ Tải về ]165.67 Kb

Nội dung trích yếu :
UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trục tuyến với Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố để nghe Sở TT&TT tỉnh báo cáo Đề án tổng thể về phát triển CNTT, xây dụng Chính quyền số giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh