Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Giấy mời
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 06/GM-BCĐ
Ngày ban hành: 06/08/2020
Người ký: Lê Hoàng Linh
Ngày hiệu lực: 06/08/2020
BCĐ các Chương trình MTQG huyện có buổi làm việc với 02 xã: Ch'ơm và Tr'hy để kiểm tra kết quả, tiến độ thực hiện Kế hoạch xây dưng thôn nông thôn mới theo Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 09/7/2020 của BCĐ
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:GIẤY MỜI BCĐ SỐ06 1.pdf[ Tải về ]239.96 Kb

Nội dung trích yếu :
BCĐ các Chương trình MTQG huyện có buổi làm việc với 02 xã: Ch'ơm và Tr'hy để kiểm tra kết quả, tiến độ thực hiện Kế hoạch xây dưng thôn nông thôn mới theo Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 09/7/2020 của BCĐ huyện