Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Giấy mời
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 123/GM-UBND
Ngày ban hành: 06/08/2020
Người ký: Phạm Thành Hưng
Ngày hiệu lực: 06/08/2020
Sở TT&TT tỉnh phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Nam tổ chức hướng dẫn việc tuyên truyền va cài đặt ứng dụng Bluezone bằng hình thức trực tuyến
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:GIẤY MỜI SỐ 123.pdf[ Tải về ]174.29 Kb

Nội dung trích yếu :
Sở TT&TT tỉnh phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Nam tổ chức hướng dẫn việc tuyên truyền va cài đặt ứng dụng Bluezone bằng hình thức trực tuyến