Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Giấy mời
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 122/GM-UBND
Ngày ban hành: 05/08/2020
Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày hiệu lực: 05/08/2020
UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp trực tuyến với BCĐ cấp huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:GIẤY MỜI 122.pdf[ Tải về ]2.14 Mb

Nội dung trích yếu :
UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp trực tuyến với BCĐ cấp huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh