Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 605/UBND-TH
Ngày ban hành: 04/08/2020
Người ký: Lê Hoàng Linh
Ngày hiệu lực: 04/08/2020
Đề xuất điều chỉnh giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:CÔNG VĂN 605.pdf[ Tải về ]350.48 Kb

Nội dung trích yếu :
Đề xuất điều chỉnh giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện