Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 1069/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/07/2020
Người ký: Bhling Mia
Ngày hiệu lực: 28/07/2020
Phân bổ kế hoạch vốn ngân sách TW hỗ trợ thực hiện CT MTQG xây dựng NTM trên địa bàn xã Ch'ơm (lần 1)
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:1069.QĐ-UBND.signed.pdf[ Tải về ]2.19 Mb

Nội dung trích yếu :
Phân bổ kế hoạch vốn ngân sách TW hỗ trợ thực hiện CT MTQG xây dựng NTM trên địa bàn xã Ch'ơm (lần 1)