Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 71/TB-UBND
Ngày ban hành: 28/07/2020
Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày hiệu lực: 28/07/2020
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Bhling Mia tại cuộc họp Chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch Covid-19, ngày 27/7/2020
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:71.TB-UBND.signed.pdf[ Tải về ]1.02 Mb

Nội dung trích yếu :
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Bhling Mia tại cuộc họp Chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch Covid-19, ngày 27/7/2020