Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 985/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/07/2020
Người ký: Bhling Mia
Ngày hiệu lực: 20/07/2020
Trưng dụng CB,CC,VC tham gia phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:985.QĐ-UBND.signed.pdf[ Tải về ]782.19 Kb

Nội dung trích yếu :
Trưng dụng CB,CC,VC tham gia phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025