Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 69TB-UBND
Ngày ban hành: 22/07/2020
Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày hiệu lực: 22/07/2020
Triển khai sử dụng Modul Giấy mời họp trên Cổng thông tin điện tử huyện
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:69.TB-UBND 1.signed.pdf[ Tải về ]7.69 Mb

Nội dung trích yếu :
Triển khai sử dụng Modul Giấy mời họp trên Cổng thông tin điện tử huyện