Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Tờ Trình
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 110/TTr-UBND
Ngày ban hành: 15/07/2020
Người ký: Lê Hoàng Linh
Ngày hiệu lực: 15/07/2020
Đề nghị thống nhất triển khai thực hiện DỰ án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc CT MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020 (từ nguồn kinh phí CT 30a)
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:110.TTr-UBND.signed.pdf[ Tải về ]835.79 Kb

Nội dung trích yếu :
Đề nghị thống nhất triển khai thực hiện DỰ án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc CT MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020 (từ nguồn kinh phí CT 30a)