Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 528/UBND-KT
Ngày ban hành: 08/07/2020
Người ký: Bhling Mia
Ngày hiệu lực: 08/07/2020
Triển khai thực hiện QĐ số 1627/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của UBND tỉnh
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:528.UBND-KT.signed.pdf[ Tải về ]754.99 Kb

Nội dung trích yếu :
Triển khai thực hiện QĐ số 1627/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của UBND tỉnh