Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 64/TB-UBND
Ngày ban hành: 03/07/2020
Người ký: Alăng Arấy
Ngày hiệu lực: 03/07/2020
Giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Trưởng phòng Dân tộc huyện Tây Giang
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:64.TB-UBND.signed.pdf[ Tải về ]292.29 Kb

Nội dung trích yếu :
Giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Trưởng phòng Dân tộc huyện Tây Giang