Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 862/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06/07/2020
Người ký: Bhling Mia
Ngày hiệu lực: 06/07/2020
Ban hành Kế hoạch tổng kết lĩnh vực giảm nghèo trên địa bàn huyện Tây Giang
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:962.QĐ-UBND.signed.pdf[ Tải về ]4.4 Mb

Nội dung trích yếu :
Ban hành Kế hoạch tổng kết lĩnh vực giảm nghèo trên địa bàn huyện Tây Giang