Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 827/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/06/2020
Người ký: Bhling Mia
Ngày hiệu lực: 30/06/2020
Phân bổ kinh phí hỗ trợ lãi suất cho hộ gia đình thoát nghèo bền vững theo NQ 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh năm 2020
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:827.QĐ-UBND.signed.pdf[ Tải về ]622.78 Kb

Nội dung trích yếu :
Phân bổ kinh phí hỗ trợ lãi suất cho hộ gia đình thoát nghèo bền vững theo NQ 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh năm 2020