Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 806/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25/06/2020
Người ký: Arất Blúi
Ngày hiệu lực: 25/06/2020
Phê duyệt Hồ sơ dự toán kinh phí mua lương thực và nhu yếu phẩm cần thiết để hỗ trợ cho nhân dân các cụm bản giáp ranh của huyện Kạ lừm, tỉnh Sê Kông
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:806.QĐ.signed.pdf[ Tải về ]534.41 Kb

Nội dung trích yếu :
Phê duyệt Hồ sơ dự toán kinh phí mua lương thực và nhu yếu phẩm cần thiết để hỗ trợ cho nhân dân các cụm bản giáp ranh của huyện Kạ lừm, tỉnh Sê Kông