Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 57/TB-UBND
Ngày ban hành: 23/06/2020
Người ký: Alăng Arấy
Ngày hiệu lực: 23/06/2020
Thay đổi thời gian Hội nghị trực tuyến theo Giấy mời số 99/GM-UBND của UBND huyện
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:57.TB-UBND.signed.pdf[ Tải về ]321.78 Kb

Nội dung trích yếu :
Thay đổi thời gian Hội nghị trực tuyến theo Giấy mời số 99/GM-UBND của UBND huyện