Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 703/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/06/2020
Người ký: Lê Hoàng Linh
Ngày hiệu lực: 11/06/2020
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; gói thầu: Hỗ trợ giống cây lâm nghiệp (Giỗi xanh)
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:703.QĐ-UBND.signed.pdf[ Tải về ]646.28 Kb

Nội dung trích yếu :
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; gói thầu: Hỗ trợ giống cây lâm nghiệp (Giỗi xanh)