Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 1867/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 03/12/2019
Người ký: Bhling Mia
Ngày hiệu lực: 03/12/2019
Ban hành Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích thực hiện trên địa bàn huyện Tây Giang
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Ban hành Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích thực hiện trên địa bàn huyện Tây Giang