Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 921/UBND-VX
Ngày ban hành: 26/11/2019
Người ký: Alăng Arấy
Ngày hiệu lực: 26/11/2019
V/v tự đánh giá về mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan Nhà nước năm 2019
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Chi so ICT Index 2019 1.pdf[ Tải về ]285.39 Kb

Nội dung trích yếu :
V/v tự đánh giá về mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan Nhà nước năm 2019