Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 1795/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18/11/2019
Người ký: Bhling Mia
Ngày hiệu lực: 18/11/2019
Thành lập BCĐ và TCM triển khai thực hiện QĐ số 3584/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về hỗ trợ nhà ở với NCC với cách mạng giai đoạn 2019-2020 trên đị bàn huyện
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:1795.QĐ-UBND.signed.pdf[ Tải về ]553.43 Kb

Nội dung trích yếu :
Thành lập BCĐ và TCM triển khai thực hiện QĐ số 3584/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về hỗ trợ nhà ở với NCC với cách mạng giai đoạn 2019-2020 trên đị bàn huyện