Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 01/KH-BVSTBPN
Ngày ban hành: 08/11/2019
Người ký: Arất Blúi
Ngày hiệu lực: 08/11/2019
Tổ chức truyền thông cộng đồng về công tác bình đẳng giới, vị sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn huyện năm 2019
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:01.KH-BVSTBPN.signed.pdf[ Tải về ]1.55 Mb

Nội dung trích yếu :
Tổ chức truyền thông cộng đồng về công tác bình đẳng giới, vị sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn huyện năm 2019