Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Lĩnh vực VH-XH
Cơ quan ban hành: Văn bản giao nhiem vụ tỉnh QN
Số/Ký hiệu: 1631/BTTTT-THH
Ngày ban hành: 25/05/2018
Người ký: TT
Ngày hiệu lực: 25/05/2018
Nghiên cứu Công văn 1631/BTTTT-THH của BTT&TT về việc thúc đẩy công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc liên thông, kết nối giữa các Bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:1631.BTTTT-THH.pdf[ Tải về ]329.97 Kb

Nội dung trích yếu :
Nghiên cứu Công văn 1631/BTTTT-THH của BTT&TT về việc thúc đẩy công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc liên thông, kết nối giữa các Bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương