Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Lĩnh vực VH-XH
Cơ quan ban hành: Văn bản giao nhiem vụ tỉnh QN
Số/Ký hiệu: 14/CT-TTg
Ngày ban hành: 25/05/2018
Người ký: TT
Ngày hiệu lực: 25/05/2018
Nghiên cứu Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:14.CT-TTg.pdf[ Tải về ]287.4 Kb

Nội dung trích yếu :
Nghiên cứu Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại