Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Lĩnh vực Kinh tế
Cơ quan ban hành: Văn bản giao nhiem vụ tỉnh QN
Số/Ký hiệu: 1856
Ngày ban hành: 12/04/2018
Người ký: 1856
Ngày hiệu lực: 12/04/2018
Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:1856.UBND-KTTH.pdf[ Tải về ]52.97 Kb
File thứ 2:1856_01_2018_TT-BKHĐT.pdf[ Tải về ]4.56 Mb

Nội dung trích yếu :
Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư