Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Lĩnh vực Kinh tế
Cơ quan ban hành: Văn bản giao nhiem vụ tỉnh QN
Số/Ký hiệu: 1908
Ngày ban hành: 16/04/2018
Người ký: 1908
Ngày hiệu lực: 16/04/2018
Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:1908.UBND-KTTH.pdf[ Tải về ]56.93 Kb
File thứ 2:1908_10.signed.pdf[ Tải về ]211.8 Kb

Nội dung trích yếu :
Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ