Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Lĩnh vực Kinh tế
Cơ quan ban hành: Văn bản giao nhiem vụ tỉnh QN
Số/Ký hiệu: 1979
Ngày ban hành: 18/04/2018
Người ký: 1979
Ngày hiệu lực: 18/04/2018
Thông tư 07/2018/TT-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:1979.UBND-KTTH.pdf[ Tải về ]54.34 Kb
File thứ 2:1979_07_2018_BTC.pdf[ Tải về ]135.91 Kb

Nội dung trích yếu :
Thông tư 07/2018/TT-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính