Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Lĩnh vực Kinh tế
Cơ quan ban hành: Văn bản giao nhiem vụ tỉnh QN
Số/Ký hiệu: 2480
Ngày ban hành: 14/05/2018
Người ký: 2408
Ngày hiệu lực: 14/05/2018
Thông tư 12/2018/TT-NHNN ngày 27/4/2018 của Ngân hàng Nhà nước
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:2425.UBND-KTTH.pdf[ Tải về ]58.54 Kb
File thứ 2:2425_12_2018_TT-NHNN.pdf[ Tải về ]314.92 Kb

Nội dung trích yếu :
Thông tư 12/2018/TT-NHNN ngày 27/4/2018 của Ngân hàng Nhà nước