Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Lĩnh vực Kinh tế
Cơ quan ban hành: Văn bản giao nhiem vụ tỉnh QN
Số/Ký hiệu: 2501
Ngày ban hành: 16/05/2018
Người ký: 2501
Ngày hiệu lực: 16/05/2018
Nghị định 62/2018/NĐ-CP ngày 02/5/2018 của Chính phủ
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:2501.UBND-KTTH.pdf[ Tải về ]51.35 Kb
File thứ 2:2501_62_2018_NĐ-CP.pdf[ Tải về ]763.84 Kb

Nội dung trích yếu :
Nghị định 62/2018/NĐ-CP ngày 02/5/2018 của Chính phủ