Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Lĩnh vực Kinh tế
Cơ quan ban hành: Văn bản giao nhiem vụ tỉnh QN
Số/Ký hiệu: 2504
Ngày ban hành: 16/05/2018
Người ký: 2504
Ngày hiệu lực: 16/05/2018
Nghị định 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:2504.UBND-KTTH.pdf[ Tải về ]46.36 Kb
File thứ 2:2504_63_2018_NĐ-CP.pdf[ Tải về ]437.42 Kb

Nội dung trích yếu :
Nghị định 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ