Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 718/UBND-KT
Ngày ban hành: 26/07/2021
Người ký: Lê Hoàng Linh
Ngày hiệu lực: 26/07/2021
V/v triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
V/v triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050


 

Tin mới

Tin đọc nhiều

    
    

Phần mềm Hành chính công