Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 29/TB-UBND
Ngày ban hành: 02/04/2021
Người ký: Lê Hoàng Linh
Ngày hiệu lực: 02/04/2021
Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Lê Hoàng Linh tại Hội nghị triển khai công tác lâm nghiệp năm 2021
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:KET LUAN_HN_lamnghiep_2021.signed.pdf[ Tải về ]1.34 Mb

Nội dung trích yếu :
Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Lê Hoàng Linh tại Hội nghị triển khai công tác lâm nghiệp năm 2021


 

Tin mới

Văn bản mới

    
    
    

Phần mềm Hành chính công