Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 04/TB-UBBC
Ngày ban hành: 12/03/2021
Người ký: Nguyễn Văn Lượm
Ngày hiệu lực: 12/03/2021
Ủy quyền giải quyết công việc của đồng chí Nguyễn Văn Lượm-Chủ tịch UBBC huyện
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:04.TB.signed.pdf[ Tải về ]352.37 Kb

Nội dung trích yếu :
Ủy quyền giải quyết công việc của đồng chí Nguyễn Văn Lượm-Chủ tịch UBBC huyện


 

Tin mới

Văn bản mới

    
    
    

Phần mềm Hành chính công