Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 138/UBND-TH
Ngày ban hành: 02/03/2021
Người ký: Arất Blúi
Ngày hiệu lực: 02/03/2021
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 20-KL/HU ngày 25/10/2017 của Huyện ủy Tây Giang
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:138.UBND.signed.pdf[ Tải về ]334.41 Kb

Nội dung trích yếu :
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 20-KL/HU ngày 25/10/2017 của Huyện ủy Tây Giang


 

Tin mới

Văn bản mới

    
    
    

Phần mềm Hành chính công