Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 01/TB-UBBC
Ngày ban hành: 01/02/2021
Người ký: Nguyễn Văn Lượm
Ngày hiệu lực: 01/02/2021
Phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Tây Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:01.TB.signed.pdf[ Tải về ]1.12 Mb

Nội dung trích yếu :
Phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Tây Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026


 

Tin mới

Văn bản mới

    
    
    

Phần mềm Hành chính công