Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 26/UBND-KT
Ngày ban hành: 11/01/2021
Người ký: Arất Blúi
Ngày hiệu lực: 11/01/2021
Rà soát, báo cáo số liệu phục vụ xây dựng CT MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021-2025
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:26.UBND.signed.pdf[ Tải về ]1.78 Mb

Nội dung trích yếu :
Rà soát, báo cáo số liệu phục vụ xây dựng CT MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021-2025


 

Tin mới

Văn bản mới

    
    
    

Phần mềm Hành chính công