Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Loại văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 93/KH-UBND
Ngày ban hành: 16/10/2020
Người ký: Arất Blúi
Ngày hiệu lực: 16/10/2020
Thực hiện Kế hoạch số 326-KH/TU ngày 15/9/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:93.KH.signed.pdf[ Tải về ]2.59 Mb

Nội dung trích yếu :
Thực hiện Kế hoạch số 326-KH/TU ngày 15/9/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam


 

Tin mới

Văn bản mới

    
    
    

Phần mềm Hành chính công