Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Loại văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: HĐND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 46/KH-HĐND
Ngày ban hành: 29/09/2020
Người ký: Zơrâm KaGió
Ngày hiệu lực: 29/09/2020
Giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc với các nội dung: thực hiện QĐ số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của TTCP; NQ số 12/2016/NQ-HĐND, NQ số 49/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:46-.pdf[ Tải về ]427.64 Kb
File thứ 2:46.KH.signed.pdf[ Tải về ]1.58 Mb

Nội dung trích yếu :
Giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc với các nội dung: thực hiện QĐ số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của TTCP; NQ số 12/2016/NQ-HĐND, NQ số 49/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh


 

Tin mới

Văn bản mới

    
    
    

Phần mềm Hành chính công