Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Loại văn bản: Giấy mời
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 148/GM-UBND
Ngày ban hành: 11/09/2020
Người ký: Alăng Arấy
Ngày hiệu lực: 11/09/2020
UBND huyện tổ chức chức họp đánh giá và phân loại công chức, viên chức đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đơn vị sự nghiệp công lập năm học 2019-2020
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:GIẤY MỜI SỐ 148.pdf[ Tải về ]195.33 Kb

Nội dung trích yếu :
UBND huyện tổ chức chức họp đánh giá và phân loại công chức, viên chức đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đơn vị sự nghiệp công lập năm học 2019-2020


 

Tin mới

Văn bản mới

    
    
    

Phần mềm Hành chính công