Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Văn bản Công đoàn
Số/Ký hiệu: 40/CV-LDLĐ
Ngày ban hành: 06/08/2020
Người ký: Bhling Biên
Ngày hiệu lực: 06/08/2020
V/v vận động CNVCLĐ đóng góp ủng hộ, chia sẻ trong phòng, chống dịch Covid-19
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Scan3.JPG[ Tải về ]852.58 Kb

Nội dung trích yếu :
Vận động CNVCLĐ đóng góp ủng hộ, chia sẻ trong phòng, chống dịch COvid-19


 

Tin mới

Văn bản mới

    
    
    

Phần mềm Hành chính công