Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 608/UBND-NC
Ngày ban hành: 05/08/2020
Người ký: Phạm Thành Hưng
Ngày hiệu lực: 05/08/2020
Triển khai thực hiện hướng lập Danh mục hồ sơ, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Triển khai thực hiện hướng lập Danh mục hồ sơ, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan


 

Tin mới

Văn bản mới

    
    
    

Phần mềm Hành chính công