Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 01/CĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/08/2020
Người ký: Bhling Mia
Ngày hiệu lực: 05/08/2020
Tập trung quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19 trên địa bàn huyện Tây Giang
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:CÔNG ĐIỆN.pdf[ Tải về ]801.16 Kb

Nội dung trích yếu :
Tập trung quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19 trên địa bàn huyện Tây Giang


 

Tin mới

Văn bản mới

    
    
    

Phần mềm Hành chính công