Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 604/UBND-TH
Ngày ban hành: 04/08/2020
Người ký: Lê Hoàng Linh
Ngày hiệu lực: 04/08/2020
Báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Quyết đinh số 3595/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:CÔNG VĂN 604.pdf[ Tải về ]743.25 Kb

Nội dung trích yếu :
Báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Quyết đinh số 3595/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh


 

Tin mới

Văn bản mới

    
    
    

Phần mềm Hành chính công