Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 598/UBND-TH
Ngày ban hành: 03/08/2020
Người ký: Arất Blúi
Ngày hiệu lực: 03/08/2020
Rà soát, quản lý thực hiện cách lý trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:CÔNG VĂN 598.pdf[ Tải về ]377.43 Kb

Nội dung trích yếu :
Rà soát, quản lý thực hiện cách lý trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


 

Tin mới

Văn bản mới

    
    
    

Phần mềm Hành chính công