Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 63/TB-UBND
Ngày ban hành: 02/07/2020
Người ký: Alăng Arấy
Ngày hiệu lực: 02/07/2020
Giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Tây Giang
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:63.TB-UBND.signed.pdf[ Tải về ]296.05 Kb

Nội dung trích yếu :
Giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Tây Giang


 

Tin mới

Văn bản mới

    
    
    

Phần mềm Hành chính công