Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 507/UBND-TH
Ngày ban hành: 01/07/2020
Người ký: Lê Hoàng Linh
Ngày hiệu lực: 01/07/2020
Tham gia góp ý dự thảo Đề án "Cơ chế hỗ trợ trồng cây phân tán lấy gỗ làm nhà cho người dân các huyện trung du, miền núi tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2020-2025
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:507.UBND-TH.signed.pdf[ Tải về ]361.06 Kb

Nội dung trích yếu :
Tham gia góp ý dự thảo Đề án "Cơ chế hỗ trợ trồng cây phân tán lấy gỗ làm nhà cho người dân các huyện trung du, miền núi tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2020-2025


 

Tin mới

Văn bản mới

    
    
    

Phần mềm Hành chính công