Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 505/UBND-TH
Ngày ban hành: 01/07/2020
Người ký: Bhling Mia
Ngày hiệu lực: 01/07/2020
Triển khai thực Quyết định 1464/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Triển khai thực Quyết định 1464/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh


 

Tin mới

Văn bản mới

    
    
    

Phần mềm Hành chính công