Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 500/UBND-TH
Ngày ban hành: 30/06/2020
Người ký: Alăng Arấy
Ngày hiệu lực: 30/06/2020
Triển khai các Quyết định công bố Danh sách TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Danhmục_tthc sua doi, bo sung, thay the.zip[ Tải về ]4.09 Mb
File thứ 2:500.UBND-TH.signed.pdf[ Tải về ]330.21 Kb

Nội dung trích yếu :
Triển khai các Quyết định công bố Danh sách TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã


 

Tin mới

    
    

Phần mềm Hành chính côngChương trình, Kế hoạch