Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Loại văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 55/KH-UBND
Ngày ban hành: 11/06/2020
Người ký: Arất Blúi
Ngày hiệu lực: 11/06/2020
Tổng kết 05 năm triển khai thực hiện QĐ 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu, điển hình khuyến học tiên tiến
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:55.KH-UBND.signed.pdf[ Tải về ]896.91 Kb

Nội dung trích yếu :
Tổng kết 05 năm triển khai thực hiện QĐ 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu, điển hình khuyến học tiên tiến


 

Tin mới

Văn bản mới

    
    
    

Phần mềm Hành chính công