Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Loại văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 01/KH-BCĐ
Ngày ban hành: 09/06/2020
Người ký: Arất Blúi
Ngày hiệu lực: 09/06/2020
Kiểm tra tình hình thực hiện QĐ số 601/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện NQ số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và QĐ số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 c
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:01.KH-BCĐ.signed.pdf[ Tải về ]1.03 Mb

Nội dung trích yếu :
Kiểm tra tình hình thực hiện QĐ số 601/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện NQ số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và QĐ số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ


 

Tin mới

Văn bản mới

    
    
    

Phần mềm Hành chính công