Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Loại văn bản: Giấy mời
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 18/GM-UBND
Ngày ban hành: 12/02/2020
Người ký: Phạm Thành Hưng
Ngày hiệu lực: 12/02/2020
UBND huyện tổ chức họp bàn giải pháp công tác bố trí, sắp xếp cán bộ công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư sắp xếp lại theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của C
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:18.GM-UBND.signed.pdf[ Tải về ]339.58 Kb

Nội dung trích yếu :
UBND huyện tổ chức họp bàn giải pháp công tác bố trí, sắp xếp cán bộ công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư sắp xếp lại theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ; Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam; Công văn số 2339-CV/TU ngày 31/10/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam


 

Tin mới

Văn bản mới

    
    
    

Phần mềm Hành chính công